S běžkami za sněhem 2016

01.04.2016 16:57

TJ Sokol uspořádal 20.2.2016 lyžařský zájezd pro běžkaře i sjezdaře do skiareálu Velké Vrbno-Paprsek.        V týdnu před zájezdem jsme měli obavu, zda tam najdeme sníh. Když jsme dorazili do Vrbna, tak jsme byli překvapeni kvalitou sněhu na sjezdovkách i v lyžařských stopách. Lyžování jsme si užili a den jsme zakončili na chatě Vindoška. Milovníci běžek využili i letos nabídky CK Dušek ze Sopotnice k 5 zájezdům za sněhem do hor, když v našich polohách žádný sníh pro sportování nebyl. Poprvé jsme jeli 16.1.2016 do Pece pod Sněžkou - vyjeli jsme lanovkou na Hnědý vrch a pokračovali  přes Liščí horu, Bufet na rozcestí  a Výrovku    na Luční boudu a zpět do Pece. Další zájezd byl 30.1. do Jizerských hor - dva plné atobusy nás dovezly na Jizerku,  zde nás čekaly upravené lyžařské stopy. Vydali jsme se přes Smědavu, Knajpu, Kristiánov, Hřebínek, Novou louku do Bedřichova. Další zájezd měl být na Vysočinu 13.2. vzhledem k tamnímu nedostatku sněhu jsme zamířili opět do Krkonoš. Autobus nás dovezl na Hofmanovy boudy. Odtud jsme šli přes Zrcadlovky, Kolínskou boudu, Lesní b., - po magistrále pod Liščí h. na Frízovy boudy, kolem Nové Klínovky do Strážného.  27.2. pro změnu Jeseníky - Červenohorské sedlo - Švýcárna - Barborka - Kurzovní chata a zpět na sedlo.  Na závěr sezony t.zv. opalovací zájezd 26.3. Krkonoše ( potřetí) Pec p. Sněžkou - lanovkou na Zahrádky- Lučiny - b. Krakonoš - Václavák - Pardubické b. - okruh kolem Světlé hory- chata Svornost a na závěr sjezd po čerstvém manžestru do Pece. Počasí bylo opravdu vhodné na opalování a tak jsme příjemně ukončili lyžařskou sezonu 2016. Ten kdo se zúčastnil všech zájezdů, mohl ujet ve stopě téměř 170 km. Nyní si užijme léto a těšme se na další zimu.