Historie

Tělovýchovná jednota Sokol Hnátnice byla založena 28.září 1920. Hlavní podíl na založení měl František Kubišta. Prvním starostou byl ředitel továrny Josef Kubišta, náčelníkem jeho synovec František Kubišta, náčelnicí učitelka Anežka Pirklová, vzdělavatelem Aug. Vítek a jednatelem učitel Václav Pavlík. Přihlásilo se 34 členů a členek. Sokol Ústí nad Orlicí pro začátek zapůjčil koně a hrazdu. Poprvé se veřejně cvičilo 31.7.1921.

Jednota sokolská začala hrát i divadelní hry, první byla uvedena 17. září 1924 pod názvem "Bude vojna bude", kterou napsal zdejší rodák p.Pražák, řídící učitel v Malé Řetové a hrána byla v přírodě. V roce 1925 byl zakoupen kůň a souprava kruhů.

V roce 1926 se valná hromada usnesla zažádat o povolení biografické koncese. Koncesi zemský úřad jednotě udělil a koupilo se zařízení biografu. V dubnu 1927 se začalo promítat, návštěvnost byla obrovská a jednota tímto měla pravidelný příjem.

Během roku 1929 se začaly pravidelně pořádat různé akce, patřily k nim oslavy 28. října, narozeniny T.G. Masaryka 7. března, mikulášský a silvestrovský večer. V zimě se pořádali vzdělávací besedy. K 31.12.1930 měla jednota 45mužů, 18 žen, 7 dorostenců, 12 dorostenek, 29 žáků a 15 žaček.

28. 9.1930 veřejnou tělocvičnou hodinou oslavil TJ Sokol 10 let svého trvání.

21. 8.1932 byla na Lanšperku založena pobočka Sokola, která byla připojena ke zdejší jednotě a měla 12 členů.

29.10.1933 byly po celé republice uspořádány sokolské srazy. Z Hnátnice se dostavilo do Ústí nad Orlicí 29 členů. Odtud se odjelo do Vysokého Mýta, kde se shromáždila celá východočeská župa. Někteří účastníci došli do Vysokého Mýta pěšky

10.6.1934 se konalo okrskové sokolské cvičení. Na moravcově zahradě cvičilo 1200 členů, dorostu a žactva.

9.1.1938 se konala 17.valná hromada. TJ Sokola měl 44 členů,31 dorostu, 51 žáků. Starostou byl zvolen Josef Vyhnálek, místostarostou Jan Hýbl, jednatelem Josef Vyčítal, náčelníkem Antonín Maixner, náčelnicí Zdena Skalická, vedoucím dorostu Karel Procházka, dorostenek Zdena Hubálková, žáků Jan Lipenský a žákyň Otilie Poláková.

Během ledna Josef Vyhnálek přichází s myšlenkou vybudovat sál pro sokolovnu u domu, který bude stavět záložna Kampelička na místě zbourané rychty. Kampelička souhlasila, že přispěje stavebním místem. Rozpočet na stavbu činil 76.000 Kč bratr Vyhnálek a Vyčítal byli pověřeni vyjednávat u předsednictva východočeské župy sokolské. Sokolská župa doporučila, aby se počkalo se stavbou sokolovny do příštího roku. Josef Vyhnálek ze zdravotních důvodů odstupuje z vedení Sokola a vlivem pozdějších událostí ke stavbě sokolovny již nedošlo.

V roce1937 a 1938 probíhal nácvik 10. všesokolský slet. Nacvičovaly všechny složky. Cvičenci si u svých cvičitelů šetřili na cestu a do Prahy odjela početná výprava.

Rok 1939 znamenal kapitulaci naší vlády a pozdější zabrání okleštěných Čech a Moravy fašistickým Německem a to byl konec organizované tělovýchovy v Hnátnici.

V letech 1941 až 1945 se však mládež scházela dál. Upravila si před "Sálem" volejbalové hřiště, koupila síť a míč a každý den se hrál volejbal U zrodu volejbalu stál Karel Procházka, bratři Aligerové, J. Vítek, učitelé František Matějka, Gustav Pácl, Míla Beneš, Josef Vítek, Alena Hodrová, Jarin Halbrštát, Josef Hodr a další.

Hned po válce byla obnovena činnost Sokola. Včele stáli osvědčení funkcionáři Josef Hubálek, Josef Vyčítal, Jan Doskočil, Jan Hýbl, Jan Exner, Jan Dušek, Jan Felgr. Cvičilo se opět téměř ve všech složkách. Sokolové se zúčastňovali celoobecních oslav k výročí osvobození a připravovali se na XI. všesokolský slet

V letech 1953 až 1958 se upravuje sál U Halbrštátů a vybavuje se potřebným nářadím.

Volejbalový oddíl v roce 1958 vstupuje do okresních soutěží.

Funkcionáři volejbalu přebírají vedení TJ a rozhýbávají její činnost. Výbor se doplňuje o nové tváře L. Skalického, L. Doskočila, Jarču Pražákovou a další.Opravuje se tělocvična, vzhledem k převedení do vlastnictví Sokola.

Zakládá se atletický kroužek, stolní tenis, začínají se organizovat turistické pochody, hrají se volejbalové a nohejbalové turnaje. Sokol také organizuje plesy, pouťové a taneční zábavy, vybudoval na návsi taneční parket, obnovuje posvícenské honění kohouta a tradiční poutě, stavění a kácení máje a další kulturní akce. Pokračují také další opravy sálu, jako výměna parket, přístavba sociálního zařízení, obložení sálu, vytápění šatny, zřízení teplé vody. Dochází k vybudování volejbalových kurtů - již třetí v pořadí. Začínají se organizovaně hrát šachy. U zrodu stojí J. Felgr, J. Krummer a J Petráček. Mezi největší sportovní úspěchy té doby patří zisk titulů přeborníka ČR vesnických družstev. Družstvo nohejbalu v kategorii mužů titulu dosáhlo v roce 1978 a stolní tenisté - dorostenci v roce 1989. V roce 1991 volejbaloví dorostenci vyhráli okresní přebor a mládežnické celky stolních tenistů úspěšně bojovaly v krajských přeborech.

V zimě 1991 začala probíhat jednání a o případném přenechání přístavby MŠ na nástavbu tělocvičny a byla zajištěna projektová studie. V únoru navštívili TJ a obecní úřad zástupci Sokolské župy z Pardubic a přislíbili pomoc a finanční prostředky.V červenci byla podepsána zástupci obce a TJ Sokol darovací smlouva o převodu přístavby MŠ a příslušeného pozemku do vlastnictví Sokola. Po mnoha jednáních o dotacích a finančním zajištění stavby byly v březnu 1994 zahájeny zemní práce. V červnu začala montáž skeletu a stavební práce, v září a říjnu byly provedeny klempířské a pokrývačské práce na vestavbě tělocvičny.V listopadu se dokončila montáž krovu a provizorní přikrytí lepenkou.V březnu 1995 byla střecha pokryta taškami. Následovalo budování schodiště, kanalizace a montáž oken.V lednu 1996 se pokračuje instalací vody a elektřiny,dělají s obklady a dlažby. V srpnu je dokončena montáž stropu, osvětlení a topení. V říjnu se dokončuje montáž palubkové podlahy, obložení balkonu a fasáda sokolovny. Je dostavěno a na výborové schůzi se dojednal termín slavnostního otevření Sokolovny na 14. prosince 1996.

Po otevření sokolovny se dále rozvíjely sálové sporty, zejména volejbal. Pod vedením Vladislava Aligera se podařilo sestavit družstvo mužů, které od roku 1997 do roku 2003 postoupilo z okresního přeboru až do 2. volejbalové ligy. V této soutěži v ročníku 2003/2004 volejbalisté skončili na 3. místě. V roce 2004 se Sokol Hnátnice stává přeborníkem ČR vesnických družstev a v roce 2005 končí 2. v celostátním přeboru ČOS.

Oddíl stolního tenisu v kategorii mužů bojuje v okresním přeboru I. třídy. Od roku 1997 pravidelně vždy o Vánočních svátcích je pořádán v sokolovně turnaj pro neregistrované hráče stolního tenisu "Memoriál Josefa Moravce". Po skončení sezóny se hráči účastní oblastních turnajů, kde obsazují přední příčky.

Nohejbalový oddíl od roku 1998 pořádá turnaj " O putovní pohár " pod otevřeným nebem a o Vánočních svátcích " Zimní turnaj " v hnátnické sokolovně. Družstva nohejbalistů se úspěšně účastní regionálních turnajů.

V oddíle všestrannosti aktivně cvičí v současné době asi 50 cvičenců pod vedením dobrovolných vyškolených cvičitelů. Žáci a žákyně cvičí prostná, na nářadí, různé zábavné hry, závody na kolech a v atletice. Společné výlety s okolními TJ. Ženy cvičí aerobik a kondiční cvičení s hudbou, břišní tance, zdravotní cvičení. Pořádají celodenní výlety na kolech a zimní výlety na běžkách.

 

Hlavní partner
T.J. Sokol Hnátnice

Další partneři: